Investicija v opremo za sterilizacijo/treiploidizacijo iker ter aeracijo vode

Nova investicija podjetja Vodomec v ribogojnici v Zalogu

Podjetje Vodomec d.o.o. proizvaja tako ikre z očmi, kot zarod, mladice in konzumno šarenko ter tudi šarenko za vlaganje v odprte vode. Z nakupom premične opreme za sterilizacijo/triploidizacijo iker si je podjetje po eni strani omogočilo dolgoročnejšo prisotnost na trgu proizvodnje iker z očmi, po drugi strani pa tudi na trgu proizvodnje zaroda, mladic in odraslih šarenk za vlaganje v odprte vode. Sterilni potomci šarenke so v proizvodnji v Evropi pomembni predvsem pri proizvodnji na veliko težo, saj se v tem primeru izognemo izgubam v prirastih zaradi spolnega dozorevanja. V Sloveniji, pa je proizvodnja sterilnih šarenk pomembna tudi v segmentu proizvodnja za vlaganja v odprte vode, saj se v le-te šarenk katere lahko spolno dozorijo ne sme vlagati.
Z nakupom 2-h aeratorjev, si je podjetje zagotovilo, da bo na svojem obratu v Zalogu pri Cerkljah lažja proizvodnja tudi v tistih bazenih, v katerih do sedaj te opreme ni bilo instalirane. Gre za premično opremo, katera se bo glede na potrebe uporabljala v različnih bazenih Zaradi podnebnih sprememb namreč postaja proizvodnja brez določenih tehnoloških izboljšav vse težja. Z nakupom aeratorjev se bo proizvodnja na obratu v Zalogu lažje obdržala na trenutni ravni.

Celotna naložba je vredna 76.681,88 € vključno z DDV, oziroma neto 62.854,00 €. Vrednost nepovratnih sredstev s strani Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo pa znaša 31.427,00 €.

 

 

povezava na spletno stran: Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo
povezava na spletno stran: Evropska komisija namenjena ESPR