Projekt INNOV-H2O

Vodomec d.o.o. v projektu INNOV-H2O – Omrežje za tehnološko inovacijo v ribogojstvu

 

InnovH20

 

Podjetje Vodomec d.o.o. sodeluje v projektu INNOV-H2O, ki poteka v okviru programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, kot projektni partner (PP7). Projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev ter poteka od 1. 10. 2011 do 30. 9. 2012.

Cilj projekta je izmenjava znanj, izkušenj in potreb s strani raziskovalnih ustanov in ribogojcev ter prenos potrebnih inovacij iz znanstvenih krogov v ribogojstvo. Izvajane aktivnosti segajo v področja zdravstvenega stanja in dobrega počutja rib, varnosti hrane ter varovanja okolja. Z pridobljenimi rezultati v projektu bomo dosegli bolj donosno in bolj kakovostno gojitev rib, ki bo prinesla korist tako ribogojcem kot tudi potrošnikom. Inovacije bodo predstavljale temelj  za izboljšanje gospodarskega položaja na omenjenih področjih.

Ena od zadolžitev, ki jih izvajamo v sklopu projekta, je usposabljanje mladih, novo zaposlenih kadrov in ostalih partnerjev, na področju praktičnega ribogojstva. Poleg tega nudimo svoje kapacitete za različne poskuse in vzorčenja na področju zdravstvenega varstva rib in okoljskega monitoringa.

Več o projektu INNOV-H2O si lahko preberete tudi na spletni strani:
http://www.innov-h2o.eu

Partnerji v projektu INNOV-H2O:
VODILNI PARTNER – Università degli Studi di Trieste
PP1 – Università degli Studi di Udine
PP2 – Università di Padova
PP3 – Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
PP4 – Shoreline Società cooperativa
PP5 – Univerza v Novi Gorici
PP6 – Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Kranj
PP7 – Vodomec d.o.o.

Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto finanziato nell’ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

 

Republika Slovenija, Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politoko.

Italjansko ministrstvo za finance

Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013