GORENJSKE RIBE

Logotipi: Eu, Evropski skad za pomorstvo in ribištvo, slovenija     Logo: LAS gorenjska košarica      Logo: CLLD leader

 

 

 

Šifra: 33153-25/2018/10
Trajanje: 30.09.2019 – 30.11.2020

Glavni cilji operacije so:
Povečanje poznavanja in porabe ribjih izdelkov na Gorenjskem s posebnim poudarkom na
ranljivih ciljnih skupinah
Vzpostavitev prostorov in opreme ter uvajanje znanja, programov izobraževanja za stalno in
celovito uvajanje in promocijo ribje prehrane
Zagotavljanje znanja in motivacije akterjev skozi celotno verigo od ribogojca do porabnika
kot podlage za iskanje priložnosti za ustvarjanje dodatnih prihodkov in novih delovnih mest.

Financiranje:
85 % upravičenih stroškov projekta krije Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo, 15 % je
lastni vložek partnerjev.
Projekt poteka v okviru ukrepov CLLD Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo za
programsko obdobje 2014 – 2020.

Partnerji:
BSC Kranj
Jezeršek gostinstvo d.o.o.
KGZ Kranj
Vodomec d.o.o.