Investicija v strojno opremo za vpihavanje in raztapljanje kisika ter razplinjevanje

Podjetje Vodomec d.o.o. proizvaja tako ikre z očmi, kot zarod, mladice in konzumno šarenko ter tudi šarenko za vlaganje v odprte vode. Z nakupom opreme za raztapljanje in vpihavanje kisika v vodo ter razplinjevanje, si bo podjetje omogočilo ohranjevanje proizvodnje konzumne šarenke na obratu v Zalogu. Zaradi hitrih sprememb, kot posledica podnebnih sprememb, tako v vodostaju kot temperaturnem režimu potoka Pšata je mogoče dolgoročno zagotavljati proizvodnjo na ribogojnici Zalog zgolj z instalacijo omenjene opreme. Poleg ohranjanja proizvodnje, bo investicija zaradi avtomatizacije svojega delovanja pozitivno vplivala tudi na delovni proces oz. delovne pogoje zaposlenih. S sistemom kateri bo zagotavljal učinkovito dovajanje kisika v vodo po eni strani in delno tudi razplinjevanje porabljene vode po drugi strani, se bo pomembno znižala tudi bolj ali manj potrebna stalna prisotnost zaposlenih na obratu, predvsem v pogojih nizkega vodostaja in visokih temperatur vode. Zaradi vedno dovolj raztopljenega kisika v vodi in s tem boljšimi pogoji za vzrejo, se pričakuje tudi boljša odpornost rib in s tem boljše zdravstveno stanje rib.

Celotna naložba je vredna 64.416 EUR z DDV oz. 52.800 EUR neto. Vrednost nepovratnih sredstev s strani Evropskega sklada za pomoirstvo in ribištvo pa znaša 26.400 EUR.

povezava na spletno stran: Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo
povezava na spletno stran: Evropska komisija namenjena ESPR